Är medborgarlön ett måste i framtiden?

En medborgarlön är en idé om att ge varje medborgare en grundlön oberoende av om de har ett arbete eller inte. 

Några som argumenterar för en medborgarlön menar att det skulle kunna vara ett sätt att ge människor ekonomisk stabilitet och frihet att delta i samhället, även om de inte har ett traditionellt arbete. Detta skulle kunna vara särskilt viktigt i en tid då AI och robotar kan ersätta många mänskliga arbetsplatser.

En skatt på det arbete som utförs av AI och robotar är en idé som har föreslagits som ett sätt att finansiera en medborgarlön. Tanken är att skatten skulle kunna tas ut på de arbetsplatser där AI och robotar används i stället för mänsklig arbetskraft, och pengarna skulle sedan kunna användas för att finansiera en medborgarlön.

Det finns olika sätt att implementera en sådan skatt. En möjlighet skulle vara att införa en skatt på företag som använder AI och robotar i stället för mänsklig arbetskraft. Denna skatt skulle kunna baseras på den mängd arbete som utförs av AI och robotar, och skatten skulle kunna ökas eller minska beroende på hur mycket arbete som utförs av dessa teknologier.

En annan möjlighet skulle vara att införa en skatt på de produkter och tjänster som produceras med hjälp av AI och robotar. Denna skatt skulle kunna baseras på den mängd av produktionen som utförs av AI och robotar, och skatten skulle kunna ökas eller minska beroende på hur mycket av produktionen som utförs av dessa teknologier.

Således finns det olika sätt att implementera en skatt på det arbete som utförs av AI och robotar, men det är svårt att säga vilket sätt som är det mest effektiva. Dessa skatter skulle kunna användas för att finansiera en medborgarlön, men det finns också andra möjligheter för hur pengarna skulle kunna användas.

När bidrag delas ut måste staten ofta använda tid och resurser på att fastställa vem som har rätt till bidraget, hur mycket bidraget ska vara och hur det ska betalas ut. Detta kan vara en administrativt krävande process.

Om alla existerande bidrag istället ersattes av en medborgarlön skulle staten och olika myndigheter slippa en stor kostnad i form av administration. Detta skulle kunna ge möjlighet till besparingar i form av mindre administrativa kostnader.

Förutom basinkomst/medborgarlön så finns det en del andra tankar kring hur man tacklar problemet med att AI och robotar kommer att kunna utföra nästan alla jobb i framtiden.

En idé om att garantera alla medborgare ett jobb oberoende av om de har ett jobb eller inte. Tanken är att staten ska sätta upp olika projekt och uppdrag som behöver utföras, och att alla medborgare ska få delta och tjäna pengar på detta sätt.

En annan idé är att dela upp arbetstiden mellan fler människor. Tanken är att om fler människor delar på ett jobb kan fler få en inkomst, samtidigt som det blir mindre konkurrens om jobben.

Det är svårt att säga exakt hur stor del av alla jobb en AI eller en robot kommer att kunna utföra i framtiden. Det finns olika faktorer som påverkar hur snabbt och hur mycket AI och robotar kommer att kunna ersätta mänsklig arbetskraft. Dessa faktorer kan inkludera tekniska begränsningar, ekonomiska faktorer och lagstiftning.

Enligt en studie från Oxford University kan AI och robotar i framtiden komma att ersätta upp till 50% av alla jobb. Andra studier har kommit fram till lägre siffror, men det är generellt en enighet om att AI och robotar kommer att kunna ersätta många jobb i framtiden.

Det finns även en del jobb som är mer sårbara för ersättning av AI och robotar än andra. Dessa jobb är ofta rutinartade och kräver lite kreativitet eller mänsklig interaktion. Jobb som kan vara sårbara för ersättning av AI och robotar inkluderar till exempel viss kontorsarbete, produktion, lagerarbete och viss service.