Våra trädgårdar måste förändras

Biologisk mångfald är viktigt för vår planet eftersom den bidrar till ekosystemets hälsa och stabilitet. Detta gäller även för trädgårdar, där biologisk mångfald kan påverka både trädgårdens produktivitet och dess förmåga att stödja lokala ekosystem.

Genom att främja biologisk mångfald i trädgården kan du:

Främja pollinering
Pollinering är en viktig process som hjälper till att bevara växtarter och säkerställa att de fortsätter att producera frukt och grönsaker. Genom att locka till sig pollinerande insekter, såsom bin och fjärilar, kan du öka produktiviteten i din trädgård.

Bekämpa skadedjur
Mångfalden av växter och insekter kan hjälpa till att minska skadedjur i trädgården. Genom att främja "nyttiga" insekter, såsom fjärilar och nyckelpigor, kan du minska mängden skadedjur som kan skada dina växter.

Främja naturlig kontroll av skadedjur
Genom att främja biologisk mångfald i trädgården kan du främja en naturlig kontroll av skadedjur. Naturliga fiender till skadedjur, såsom nyckelpigor, fåglar och grodor, kan dra nytta av trädgårdens mångfald av växter och insekter.

Bevara hotade arter
Genom att använda inhemsk flora och fauna i trädgården kan du bidra till att bevara hotade arter och hjälpa till att återställa deras naturliga habitat.

För att bidra till biologisk mångfald och skapa en mer levande trädgård, måste vi i framtiden tänka på att skapa en mer varierad miljö som är anpassad för lokala växt- och djurarter. 

Detta kan innebära att vi bör tänka på följande:

  • Välja växter som är anpassade för vår klimatzon och som gynnar lokala insekter och andra djurarter. Detta kan inkludera växter som ger mat, skydd och häckningsplatser för fåglar och andra djur.
  • Skapa olika livsmiljöer i trädgården, som skogspartier, steniga områden, våtmarker och gräsmarker. Detta ger variation i miljön och gör att olika djur och växtarter kan trivas.
  • Undvika användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Detta kan ha negativa effekter på den biologiska mångfalden och kan skada insekter och andra djur som är viktiga för ekosystemet.

I framtiden kommer förhoppningsvis normen om hur en trädgård ska se ut att ändras från att vara en stor yta med perfekt skött gräsmatta, till att vara en levande trädgård med mycket växt- och djurliv. Den typen av trädgård är dessutom bättre på att stå emot  såväl kraftiga skyfall som långa torrperioder.