Är medborgarlön ett måste i framtiden?

En medborgarlön är en idé om att ge varje medborgare en grundlön oberoende av om de har ett arbete eller inte. 

Några som argumenterar för en medborgarlön menar att det skulle kunna vara ett sätt att ge människor ekonomisk stabilitet och frihet att delta i samhället, även om de inte har ett traditionellt arbete. Detta skulle kunna vara särskilt viktigt i en tid då AI och robotar kan ersätta många mänskliga arbetsplatser.

En skatt på det arbete som utförs av AI och robotar är en idé som har föreslagits som ett sätt att finansiera en medborgarlön. Tanken är att skatten skulle kunna tas ut på de arbetsplatser där AI och robotar används i stället för mänsklig arbetskraft, och pengarna skulle sedan kunna användas för att finansiera en medborgarlön.

Det finns olika sätt att implementera en sådan skatt. En möjlighet skulle vara att införa en skatt på företag som använder AI och robotar i stället för mänsklig arbetskraft. Denna skatt skulle kunna baseras på den mängd arbete som utförs av AI och robotar, och skatten skulle kunna ökas eller minska beroende på hur mycket arbete som utförs av dessa teknologier.

En annan möjlighet skulle vara att införa en skatt på de produkter och tjänster som produceras med hjälp av AI och robotar. Denna skatt skulle kunna baseras på den mängd av produktionen som utförs av AI och robotar, och skatten skulle kunna ökas eller minska beroende på hur mycket av produktionen som utförs av dessa teknologier.

Således finns det olika sätt att implementera en skatt på det arbete som utförs av AI och robotar, men det är svårt att säga vilket sätt som är det mest effektiva. Dessa skatter skulle kunna användas för att finansiera en medborgarlön, men det finns också andra möjligheter för hur pengarna skulle kunna användas.

När bidrag delas ut måste staten ofta använda tid och resurser på att fastställa vem som har rätt till bidraget, hur mycket bidraget ska vara och hur det ska betalas ut. Detta kan vara en administrativt krävande process.

Om alla existerande bidrag istället ersattes av en medborgarlön skulle staten och olika myndigheter slippa en stor kostnad i form av administration. Detta skulle kunna ge möjlighet till besparingar i form av mindre administrativa kostnader.

Förutom basinkomst/medborgarlön så finns det en del andra tankar kring hur man tacklar problemet med att AI och robotar kommer att kunna utföra nästan alla jobb i framtiden.

En idé om att garantera alla medborgare ett jobb oberoende av om de har ett jobb eller inte. Tanken är att staten ska sätta upp olika projekt och uppdrag som behöver utföras, och att alla medborgare ska få delta och tjäna pengar på detta sätt.

En annan idé är att dela upp arbetstiden mellan fler människor. Tanken är att om fler människor delar på ett jobb kan fler få en inkomst, samtidigt som det blir mindre konkurrens om jobben.

Det är svårt att säga exakt hur stor del av alla jobb en AI eller en robot kommer att kunna utföra i framtiden. Det finns olika faktorer som påverkar hur snabbt och hur mycket AI och robotar kommer att kunna ersätta mänsklig arbetskraft. Dessa faktorer kan inkludera tekniska begränsningar, ekonomiska faktorer och lagstiftning.

Enligt en studie från Oxford University kan AI och robotar i framtiden komma att ersätta upp till 50% av alla jobb. Andra studier har kommit fram till lägre siffror, men det är generellt en enighet om att AI och robotar kommer att kunna ersätta många jobb i framtiden.

Det finns även en del jobb som är mer sårbara för ersättning av AI och robotar än andra. Dessa jobb är ofta rutinartade och kräver lite kreativitet eller mänsklig interaktion. Jobb som kan vara sårbara för ersättning av AI och robotar inkluderar till exempel viss kontorsarbete, produktion, lagerarbete och viss service.

Solceller i norra Sverige – går det?

Norra Sverige har lika mycket soltimmar per år som Tyskland något som är goda nyheter för den som funderar på solceller. För även om dagarna är korta som tusan på vintern så skiner solen desto mer på sommarhalvåret.

Solpaneler har blivit allt populärare de senaste åren som ett sätt att generera el. Det finns många anledningar till att människor väljer att installera solpaneler, men den vanligaste anledningen är att spara pengar på elräkningen. Solpaneler kan hjälpa till att kompensera kostnaden för traditionell el, och i vissa fall till och med ge all el som ett hushåll behöver.

En annan anledning till att människor installerar solpaneler är för att hjälpa miljön. Solenergi är en förnybar resurs, vilket innebär att den inte tar slut som fossila bränslen. Dessutom producerar solenergi inte skadliga utsläpp som bidrar till klimatförändringar.

Solceller ger också ett mervärde till ditt hem så att värdet på ditt hus ökar med lika mycket som kostnaden för att sätta upp dem.

När man sätter upp solceller är det bra att installera dem hyfsat brant, så att snö enklare kan glida av solceller utan att man manuellt måste ta bort snön.

Solceller fungerar optimalt när det är soligt men kallt, något som ju är vanligt i norra Sverige.

Solcellerna producerar ingen energi alls under de mörkaste månaderna i norra Sverige, men redan i februari/mars börjar produktionen komma igång.

Artificiell intelligens

De flesta har hört talas om artificiell intelligens (AI), men få vet vad det faktiskt är. Enkelt uttryckt är AI resultatet av att använda kognitionsvetenskapliga tekniker för att på konstgjord väg skapa något som utför uppgifter som bara människor kan utföra, som resonemang, naturlig kommunikation och problemlösning.

För att uppnå denna intelligensnivå måste maskiner kunna lära av erfarenheter och anpassa sig till nya situationer. Denna process är känd som maskininlärning, och det är en nyckelkomponent i AI. Algoritmer för maskininlärning förbättras ständigt, vilket gör AI mer och mer kraftfull.

AI har potentialen att förändra vår värld på sätt som vi inte ens kan föreställa oss. Det används redan inom en mängd olika områden, inklusive sjukvård, ekonomi, transport och tillverkning. 

Snabbare framtagning av läkemedel
En nyligen genomförd studie har visat att artificiell intelligens (AI) kan hjälpa till att påskynda processen att upptäcka nya mediciner. Studien, utförd av ett team av internationella forskare, fann att AI kan hjälpa till att screena ett stort antal potentiella läkemedelskandidater snabbare och mer effektivt än traditionella metoder.

Forskarna använde en maskininlärningsalgoritm för att screena ett bibliotek med över 2,3 miljoner kemiska föreningar för deras förmåga att binda till ett viss sorts protein som är känt för att vara associerat med en sorts sjukdom. Algoritmen kunde identifiera flera hundra föreningar som visade sig lovande som potentiella läkemedelskandidater. Användningen av AI i läkemedelsupptäckten är fortfarande i ett tidigt skede, men resultaten av denna studie tyder på att det har stor potential att förbättra effektiviteten och effektiviteten i läkemedelsupptäcktsprocessen. 

AI inom transport 
Det ökande antalet bilar på vägarna är ett av de viktigaste problemen som städer står inför idag. För att minska trafikstockningar och olyckor vänder sig många städer till artificiell intelligens (AI).

AI kan användas på ett antal sätt för att förbättra transporten. Till exempel kan AI användas för att dirigera fordon mer effektivt, för att hjälpa förare att hitta parkeringsplatser och för att ge realtidsinformation om trafikförhållanden.

AI har också potential att revolutionera kollektivtrafiken. Till exempel kan AI användas för att skapa dynamiska busslinjer som anpassar sig i realtid till förändringar i efterfrågan. AI skulle också kunna användas för att utveckla nya former av delade autonoma fordon, vilket avsevärt skulle kunna minska kostnaderna och öka effektiviteten i kollektivtrafiken.

Framtiden för AI 
I framtiden kommer AI att bli mer sofistikerad och kommer att användas mer frekvent i en mängd olika branscher. För närvarande används AI mest för uppgifter som är enkla och repetitiva, såsom datainmatning eller kundtjänst. Men när AI-tekniken utvecklas kommer den att kunna ta på sig mer komplexa uppgifter, såsom finansiell analys och beslutsfattande. Detta kommer att göra det möjligt för företag att automatisera fler processer som idag kräver manuellt arbete. Dessutom kommer AI att fortsätta att bli bättre på att förstå och svara på mänskliga känslor, vilket gör det möjligt för den att ge ännu bättre kundservice och skapa mer personliga upplevelser. 

Kommer AI att ta människors jobb? 
I en värld där artificiell intelligens (AI) blir allt vanligare, är det bara naturligt att undra om AI så småningom kommer att ta över människors jobb. När allt kommer omkring, om maskiner kan göra människors arbete, varför skulle företag då behöva ha kvar människor?

Det är dock viktigt att komma ihåg att AI fortfarande är i sina tidiga utvecklingsstadier. Även om det finns vissa uppgifter som AI kan göra bättre än människor (som att bearbeta stora mängder data), finns det många andra som AI inte kan göra lika bra som människor (som kreativitet och kritiskt tänkande).

Så även om det är möjligt att AI så småningom kan ersätta vissa mänskliga jobb, är det osannolikt att AI någonsin helt kommer att ta över alla mänskliga jobb. Det kommer alltid att finnas ett behov av människor i arbetskraften – även i en värld med artificiell intelligens.

Jakten på ett hälsosamt liv

Som med all utveckling så går även utvecklingen och forskning kring vad som är hälsosamt förr oss människor framåt i en rasande takt. på 70- och 80-talet röktes det hejvilt, barn satt utan bälte i baksätet, vuxna hade aldrig cykelhjälm (knappt barn heller), man åt socker och stärkelse utan att tänka en sekund på att det inte var nyttigt och mycket annat. De senaste 10-20 åren har verkligen gått framåt på många fronter men vi har också skapat nya hot mot vår hälsa genom allt mer stress och ett rätt ohälsosamt förhållande till sociala medier och våra smart phones.

Det vi kan vet med säkerhet är förstås att vi även i framtiden kommer att sträva efter att leva hälsosamt och forskningen kommer säkert att ställa saker och ting på ända för oss igen, precis som man gjorde med forskningen kring till exempel tobak ("Va, är det inte nyttigt att andas in rök??").

Sömnen
Om man idag har problem med att sova så kan man med en enkel googling fullständigt drunkna i tips och produkter som alla lovar att du ska få en god natts sömn. Problemet med den utvecklingen är att det går så fort och spretar åt så många håll att det är omöjligt att få någon konsensus. Det positiva är att du som kan tänka dig att själv experimentera och hitta en lösning för just dig har väldigt goda möjligheter. Börja till exempel med att kolla in Sömnguiden.se för några tips som du förmodligen inte har provat. Det är inte omöjligt att du hittar något där som faktiskt förbättrar din sömn redan idag.

I framtiden kommer vi sannolikt ha knäckt sömnkoden så att vi med säkerhet vet när och hur man ska använda tyngdtäcken, PEMF och olika kosttillskott för att sova riktigt bra.

Maten
Vad som är nyttig mat har också varierat genom årtiondena och kommer förstås att fortsätta att variera i takt med forskningen går framåt. Nu ska vi ju inte bara äta hälsosamt utan helst också ekologiskt och klimatsmart. Vad som är nyttig mat beror ju också på vårt samhälle i övrigt. När vi jobbade som jordbrukare var det inget problem att vi åt potatis och bröd, för vi rörde så mycket på oss att det inte märktes. Då åt vi också betydligt mindre socker än vad vi gör idag. Idag när många av oss har stillasittande jobb och liv påverkar den stärkelserika maten också väldigt negativt och det är därför många nu förespråkar en kost med så lite kolhydrater som möjligt för att behålla en hälsosam vikt. Kolla på Nyttiga-mat.nu för att få se hur en sådan kost kan se ut på tallriken. 

Stressen
Detta är verkligen vår tids kanske största hälsoproblem. Det är också ett område där det saknas bra forskning. Här tror jag att vi kommer att få se enorma framsteg de kommande 10 åren. Både kring hur vi kan undvika att bli sjuka av stress, men framförallt hur man faktiskt gör för att rehabilitera någon som har blivit sjuk av stress. Saker vi redan idag vet är ju att såväl sömn som mat påverkar hur vi mår psykiskt och vilken motståndskraft vi har. Men vi har också fått ökade krav på oss på ett sätt som nog aldrig tidigare skådats. Vi ska ha perfekta hem, förhållanden, karriärer, barn, fritid etcetera. Och som om inte det vore nog jämför vi oss ständigt med andra via sociala medier och bloggar. Vår stress är inte hållbar för oss människor på samma sätt som vårt levnadssätt inte är hållbart för planeten. Kanske är lösningen att vara nöjd med allt man har istället för att alltid jaga mer. Men då måste vi ställa om hela samhället till ett som inte bygger på evig tillväxt. Ett litet steg på vägen att vara nöjd med det man redan har är att ha Begrateful.io som startsida i sin webbläsare. Då får man en liten påminnelse om allt man redan borde vara väldigt tacksam för att man har.

Om vi nu hittar lösningar på dessa tre områden i framtiden, kommer det då samtidigt att introduceras nya problem för vår hälsa i framtiden. Ja med största sannolikhet. Kanske kommer överdrivet VR användande påverka vår ögonhälsa, kanske kommer vissa GMO grödor påverka vår tarmhälsa och kanske kommer drönartrafik i städerna störa vår nattsömn. Men, ju mer vi vet om vår kropp och vad den behöver för att må bra desto större chanser har vi att lösa även dessa problem.

Cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin är ett ekonomiskt system där resurser används och återanvänds i en kontinuerlig cykel. Det är ett slutet system där avfall minimeras eller elimineras helt. Målet med den cirkulära ekonomin är att skapa ett hållbart system som kan upprätthållas i all oändlighet.

I en cirkulär ekonomi samarbetar företag och konsumenter för att hålla resurserna i bruk så länge som möjligt. produkterna är designade för hållbarhet och enkel reparation, och avfall återvinns eller komposteras istället för att deponeras.

Den cirkulära ekonomin kontrasteras ofta med den traditionella linjära ekonomin, där resurser utvinns, används och sedan kasseras. Den linjära ekonomin är inte hållbar eftersom den är beroende av en oändlig tillgång på resurser. Den cirkulära ekonomin, å andra sidan, är utformad för att vara hållbar.

Det finns många fördelar med att gå över till en cirkulär ekonomi, men den kanske viktigaste är att det hjälper oss att gå bort från vår nuvarande slit- och slängkultur och mot en mer hållbar framtid. Det har också potential att skapa jobb och stimulera ekonomisk tillväxt samtidigt som den minskar miljöpåverkan.

Det finns förstås ett antal utmaningar för att implementera en cirkulär ekonomi. En är bristen på infrastruktur och investeringar. En annan är behovet av beteendeförändring, både från företag och konsumenter. Det finns även utmaningar när det gäller mätning och datainsamling. Men eftersom såväl företag och politiker och även konsumenter har börjat prata om detta och på vissa håll implementera det, så känns det som något som utan tvekan kommer att bli allt större över tid.

4 sätt att lagra energi

I en värld som allt mer drivs av förnybar energi är det viktigt att använda olika sorters energilagring för att kunna lagra energi när det blåser mycket och solen skiner. 

Just nu pågår det en febril utveckling runt om i världen för att komma på nya sätt att lagra energi.

Här är fyra sätt att lagra energi som finns redan idag:

Batteriparker bestående av batterier från skrotade elbilar

Batteriparker är storskaliga energilagringsanläggningar som ofta använder batterier från skrotade elbilar för att lagra energi. Dessa parker kan ge kraft till nätet under perioder med hög efterfrågan.

Även om batteriparker ännu inte är särskilt utbredda, erbjuder de en lovande lösning för att minska vårt beroende av fossila bränslen och hjälpa till att balansera elnätet. Eftersom batterier fortsätter att bli billigare och effektivare är det troligt att vi kommer att se fler av dessa parker dyka upp runt om i landet. Just nu planeras batteriparker i bland annat Varberg och Karlshamn.

Komprimerat syre 

Medan många former av energilagring används för att lagra el som genereras från förnybara källor som sol och vind, arbetar vissa med att använda komprimerat syre för att lagra energi. När luften komprimeras blir den väldigt kall och när den släpps ut kan den driva en turbin för att generera kraft.

Ett företag, Oxygenics Energy, har utvecklat ett system som de säger kan lagra upp till 10 gånger mer energi än traditionella metoder som batterier. Deras system använder flytande kväve för att kyla och komprimera luften, som sedan lagras i en tank. När luften släpps ut driver den en turbin som genererar elektricitet.

Företaget hävdar att deras system är effektivare än batterier eftersom det inte förlorar någon energi under komprimeringen eller lagringsprocessen. De arbetar också med att använda systemet för att lagra energi från andra källor som väte. 

Vätgas 

Väte är det lättaste grundämnet i det periodiska systemet och har den lägsta kokpunkten av något känt ämne. Detta innebär att den kan komprimeras till en mycket hög densitet, vilket gör den till en idealisk gas för att lagra energi.

Smält salt 

Ett alternativ för att lagra energi är att använda smält salt. Smält salt kan lagra värmeenergi och kan användas för att driva en turbin för att generera elektricitet.

Det finns flera fördelar med att använda smält salt för att lagra energi. Smält salt är relativt billigt och det kan lagra en stor mängd energi. Dessutom kan smält salt användas för att driva en turbin utan behov av fossila bränslen.

Det finns några nackdelar med att använda smält salt också. En utmaning är att den ska hållas vid höga temperaturer, vilket kräver mycket isolering. Dessutom tar den stor plats.

Trots sina utmaningar är smält salt ett lovande alternativ för att lagra energi. I takt med att efterfrågan på förnybar energi ökar, kommer också behovet av effektiva lagringsmetoder som smält salt att växa.

Framtidens hållbara presenter

Allt eftersom världen utvecklas, ökar också vår medvetenhet om hållbara metoder. Från maten vi äter till kläderna vi bär är vi mer medvetna om hur våra val påverkar planeten. Tänk om det fanns ett sätt att ge en gåva som inte bara var hållbar utan också hjälpte till att göra världen till en bättre plats?

Det finns många företag som redan säljer hållbara presenter till exempel rättvisemärkt & ekologiskt kaffe, återvunna smycken, bivaxljus och mycket annat. Man kan också redan idag satsa på att ge bort en present som kommer att hålla livet ut för den som får presenten. Det kan handla om en stekpanna i gjutjärn istället för en i teflon, eller en stålflaska för vatten istället för en i plast.

Framtiden för gåvor ser mer och mer hållbar ut. Med ett ökande fokus på miljö och hållbarhet letar många människor och företag efter sätt att minska sin påverkan på planeten. 

I framtiden kommer hållbara gåvor att göras av material som är miljövänliga och kan återanvändas eller återvinnas. Detta kommer att bidra till att minska mängden avfall som produceras varje år, och kommer också att vara bättre för miljön totalt sett. Några exempel på hållbara material som kan användas inkluderar bambu, papper, glas, metall och till och med vissa plaster. 

Rättvisemärkningen kommer kanske i framtiden inkludera allt, så att vi med säkerhet kan veta att den där tröjan eller kaffekoppen är tillverkad av människor som har en bra arbetsmiljö och som får skäligt betalt.

Trenden med att ge bort upplevelser istället för prylar kommer också att fortsätta, men kanske kommer fokus att skifta så att upplevelserna i sig också blir så hållbara som möjligt. Istället för att få köra en bensinslukande sportbil kanske man kör en elbil istället. Ribbåten kanske ersätts av en eldriven båt och så vidare.

Redan idag kan man beställa presenter online som sedan skickas direkt till mottagaren. Detta konceptet kommer sannolikt att utvecklas i framtiden, så att vi kanske till och med kan välja ett visst klockslag som presenten ska levereras. Låt säga att din bästa vän fyller år, och du vet att hen kommer hem klockan 17:00. Då kan du bestämma att presenten som du vill skicka ska levereras av en drönare exakt klockan 17:30 till personens dörr.

Att ge bort ett presentkort är populärt och framtiden kanske kommer att göra så att presentkorten faktiskt också används. Vad sägs om att kunna ge bort ett presentkort med en tillhörande A.I som då och då hör av sig för att påminna om att använda presentkortet. Kanske kan AI:n föreslå vad du ska köpa eller dagar för att boka in den där upplevelsen.

Man kan också tänka sig att vissa presenter levereras digitalt så att mottagaren kan skriva ut presenten på sin 3D skrivare. För att detta ska bli verklighet behöver förstås de flesta ha en 3D skrivare hemma, men materialet som 3D skrivaren använder måste också vara hållbart. Ett sådant exempels om finns redan idag är PLA som är en biologiskt nedbrytbar plast tillverkad av förnybara resurser som majsstärkelse eller sockerrör. PLA är ett populärt val för 3D-utskrift eftersom det är lätt att använda och inte producerar skadliga ångor vid uppvärmning. Vi kommer sannolikt att se en utveckling av material liknande PLA som kan komposteras. Tänk dig att kunna slänga ett trasigt armband på komposten i framtiden.

Vi kommer inte att sluta att ge bort presenter när vänner och familj fyller år, men vårt sätt att förhålla oss till gåvor måste ändras. Att ge bort saker som bara blir liggande är inte ett hållbart sätt att leva. Så fram för presenter som håller länge, som går att återvinna eller som på andra sätt har liten påverkan på planeten.

Om du är chef på ett företag kommer du redan nu att behöva fundera på vad du ger anställda och kunder i present. Det du ger bort påverkar indirekt ditt företags varumärke. Är ni ett företag som konsumerar onödiga prylar, eller är ni medvetna och ger bort annorlunda företagspresenter? Många företag skänker till exempel pengar till välgörenhet istället för att ge bort julklappar. I framtiden tror jag att allt fler företag måste tänka till när det kommer till presenter till sina medarbetare. Vad sägs om att få betald ledighet dagen innan julafton? Eller kanske måste man som anställd bara jobba 75% den sista veckan innan jul så att man i lugn och ro kan förbereda sitt julfirande. Ett företag som ger detta i julklapp istället för någon pryl som i bästa fall bara blir stående, kommer sannolikt att locka till sig skarpa hjärnor i framtiden.

Kommer ljudböcker att bli större än vanliga böcker i framtiden?

De senaste åren har ljudböcker ökat i popularitet. Allt fler lyssnar på ljudböcker istället för att läsa vanliga böcker. Det finns många anledningar till denna trend. Ljudböcker är bekvämare än vanliga böcker, de kan lyssnas på när man gör andra aktiviteter, och de är ofta billigare än vanliga böcker. Det verkar troligt att denna trend kommer att fortsätta, och att ljudböcker så småningom kommer att bli mer populära än vanliga böcker. Enligt Audio Publishers Association har försäljningen av ljudböcker ökat tvåsiffrigt varje år de senaste fem åren, med över 2,5 miljarder dollar i intäkter globalt 2017.

Boken har en lång och varierad historia, som går tillbaka till före det skrivna ordet. De första böckerna var troligen muntliga historier, som gått i arv från generation till generation. Så småningom började folk skriva ner dessa berättelser, och de första böckerna föddes. Genom århundradena har boken utvecklats och ändrat form många gånger. Boken har antagit många olika former, från rullar och surfplattor till koder och inbundna volymer.

Det finns många olika sätt att lyssna på ljudböcker nuförtiden, inklusive CD-skivor, onlinestreaming och mobilappar. CD-skivor är fortfarande ett populärt alternativ för många människor, särskilt eftersom de kan spelas i alla vanliga CD-spelare som fortfarande är vanliga i bilen. Men de olika apparna som finns till mobilen är förstås det som är allra mest populärt.

Mycket talar för att ljudböcker kommer att vara det sätt som allra flest läser på i framtiden, även om den skrivna boken fortfarande kommer att finnas kvar. Men precis som CD skivorna ersattes av Spotify kommer vi sannolikt inte att köpa enstaka böcker alls i framtiden, utan istället prenumerera på en tjänst där vi får tillgång till alla böcker som finns, både som ljudbok och som skriven bok.

En spaning är att alla barn som idag växer upp med att lyssna på sagor och ljudböcker i stor utsträckning kommer att fortsätta med det även in i vuxen ålder. Barn gör ju också som vuxna gör, så i takt med att allt fler vuxna lyssnar på böcker istället för att läsa dom så kommer barnen att följa det beteendet.

För de som skriver böcker kan det alltså innebära att man måste skriva sin bok som en ljudbok i första hand. Det kan till exempel innebär mer dialog och mindre beskrivande texter för att lyssnaren inte ska tappa intresset.

Utvecklingen av elflyg i Sverige

Elektriskt flyg är en framväxande teknologi som har potential att revolutionera flygresor. Elektriska framdrivningssystem är effektivare än traditionella förbränningsmotorer, och de ger nollutsläpp. Det betyder att elflygplan kan minska miljöpåverkan av flygresor avsevärt.

Elektrisk flygning är fortfarande i dess tidiga utvecklingsstadier och det finns många utmaningar som måste lösas innan det kan bli en vanlig teknik. En av de största utmaningarna är att utveckla batterier som kan ge tillräckligt med kraft för att flyga långa sträckor. En annan utmaning är att utveckla en robust infrastruktur för laddning av elflygplan.

Trots dessa utmaningar har elektrisk flygning ett stort löfte för flygets framtid. Om dessa utmaningar kan övervinnas kan elektriska flygplan spela en stor roll för att göra flygresor mer hållbara under de kommande åren.

Heart Aerospace är en svensk flygtillverkare med säte i Göteborg. Företaget grundades 2017 av Mikael Zunér, med målet att utveckla elflygplan. Företagets första produkt är Heart Aero E-1, ett helt elektriskt tvåsitsigt träningsflygplan. E-1 gjorde sin första flygning i september 2019. Heart Aerospace har sedan dess levererat två flygplan till Luftfartsverket för användning i deras pilotutbildningsprogram.

I ett drag som säkerligen kommer att skaka om flygindustrin har Air Canada och svenska Saab nyligen blivit delägare i Heart Aerospace.

Heart Aerospace model ES-30 kommer kunna flyga 200 kilometer med 30 passagerare på ren eldrift. Flygplanet kommer också att ha en reservhybridkonfiguration som består av två turbogeneratorer som drivs av hållbart flygbränsle. Reserv-hybridsystemet installeras för att säkerställa reservkraftsbehovet utan att minska batteriernas räckvidd, och det kan också användas under längre flygningar för att komplettera den elektriska kraft som batterierna tillhandahåller.

Så funkar V2G (Vehicle to Grid)


V2G (Vehicle to Grid) är en teknik som gör att elfordon kan anslutas till elnätet och användas som en källa för energilagring. V2G kan ge ett antal fördelar till nätet, inklusive förbättrad stabilitet och ökad integration av förnybar energi. V2G kan också hjälpa kraftverk att möta toppefterfrågan utan behov av dyr ny generationskapacitet.

Grunderna: hur fungerar det?
Elbilar (och andra elfordon) drivs av batterier och när fordonet är anslutet till elnätet via en kompatibel laddbox kan batteriet användas för att lagra överflödig el. Denna el kan sedan säljas tillbaka till nätet när efterfrågan är stor. Det gör att tekniken kan hjälpa till att möta toppar i elförbrukningen och ge stabilitet till nätet. De kan också bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom att ersätta fossildriven kraftproduktion.

Fördelarna: varför är det en bra idé?
Det finns flera fördelar med V2G. För det första hjälper det till att balansera belastningen på nätet genom att tillhandahålla ström när efterfrågan är hög. För det andra kan det ge en inkomstkälla för elbilsägare genom att sälja överskottskraft tillbaka till elnätet när både pris och efterfrågan är hög. För det tredje kan det bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom att ersätta kraften från förorenande källor.


Vilket land har kommit längst med V2G?
I japan slutförde man 2010 världens första storskaliga försök med V2G-teknik. Sedan dess har de arbetat hårt för att förbättra tekniken och göra den kommersiellt gångbar. Idag finns det cirka 200 V2G-laddstationer i Japan. Och även om det kanske inte låter som mycket, är det faktiskt mer än något annat land i världen. Dessutom används dessa laddningsstationer av ett växande antal elfordon.


Det pågår också pilotprojekt i bland annat Nederländerna, Storbritanien och Portugal som alla verkar lovande.


Vilka elbilar stödjer V2G? 
Flera av de stora biltillverkarna har idag stöd för V2G till exempel Volkswagen, Nissan, BMW, Fiat och Peugeot. Fler lär ta efter i takt med att tekniken blir mer och mer utbredd.